MaVE BRNO s.r.o.

Produkty

Česle

Česle jsou strojně-technologickým zařízením určeným pro čistění technologické vody (říční, kanalizační) ve vodních elektrárnách, čistírnách odpadních vod a čerpacích stanicích. Jejich funkce spočívá v zachycování nečistot (tzv. naplavenin), které by mohly nepříznivě ovlivnit provoz či poškození vlastního strojně-technologického zařízení MVE, ČOV a ČS (vodní turbíny, čerpadla apod.). Konstrukční řešení česlí se ustálilo na sestavě vzájemně spojených ocelových prutů (tzv. česlic), mezi nimiž jsou mezery umožňující průtok čištěné vody. Naplaveniny je nutno z česlí pravidelně odstraňovat tak, aby nedošlo k jejich úplnému ucpání a tím zamezení průtoku vody k zařízení (turbíně, čerpadlu). K tomu slouží:

Čistící stroje česlí

Jež jsou strojně-technologickým zařízením určeným pro automatické odstraňování plavenin zachycených na česlích. Jejich provozní funkce je založena na principu mechanicky poháněné lopaty, která svým pohybem po česlích vyhrnuje plaveniny mimo funkční plochu česlí – do žlabu, na dopravník, do kontejneru apod. Konstrukční řešení čistících strojů česlí prošlo dlouhým a rozmanitým vývojem, na který měly vliv zejména: Vyrábíme ramenové čistící stroje česlí v kloubovém nebo teleskopickém provedení.
Stroje jsou poháněny hydraulickým agregátem.